ปะเก็นเชือก

 PTFE (Ntex9090) 

  ปะเก็นเชือกเทฟล่อน          
Temperature 260 °C   ปะเก็นเชือกเทฟล่อนบริสุทธิ์ ทนความร้อน ทนสารเคมี
pH 2-14   เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ได้กับงานที่เป็นกรด
Pressure 500 psi   หรือด่างเข้มข้น เช่นปั๊มน้ำกรด โซดาไฟ และเคมีอื่นๆ ได้ดี
Speed 3600 fpm        
    
Aramid/PTFE ( Ntex9029) 
   
  ปะเก็นเชือกAramid/PTFE
Temperature 260 °C   ถักด้วยเส้นใย Aramid ที่มีความเหนียวและชุบด้วย PTFE
pH 3-12   เหมาะสำหรับของเหลวที่มี Solid Particles เจือปน เช่น
Pressure 350 psi   Pulp & Paper Sugar Sewage Brines and Other Abrasive
Speed 2500 fpm   Services    
 
 PTFE/Graphite (Ntex9050)     
  ปะเก็นเชือกPTFE/Graphite  
Temperature 260 °C   ถักด้วยเส้นใย PTFE/Graphite ที่ผ่านการชุบด้วย PTFE
pH 0-14   and Fine Graphite Powder และสารหล่นลื่น สำหรับใช้เป็น
Pressure 300 psi   ปะเก็นอัดกันรั้วบริเวณคอเพลา ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ
Speed 4000 fpm   และเคมีทุกชนิด เช่น Water Steam Solvents
 
 PTFE/Ramie (Ntex9020)     
   ปะเก็นเชือกPTFE/Ramie  
Temperature 140 °C   ถักด้วยเส้นใยป่านรามี ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นใช้ได้
pH 3-11   กับของเหลว เช่น  Brine  Cold & Hot Water Cold Oil
Pressure 200 psi   Sea Water เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary Equipment
Speed 2000 fpm   Reciprocating Applications Stern Tubes
 
Synthetic/PTFE (Ntex9080)     
   ปะเก็นเชือกSynthetic/PTFE  
Temperature 260 °C   ถักด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นพิเศษ
pH 2-12   ใช้ได้กับของเหลว เช่น Water Alkalis Mild Acids Solvents
Pressure 500 psi   Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary Shafts
Speed 2250 fpm   Reciprocating Shafts and Valves  
 
Asbestos/PTFE (Ntex9077)     
  ปะเก็นเชือกAsbestos/PTFE
Temperature 260 °C   ถักด้วยเส้นใย Asbestos ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นพิเศษ
pH 2-12   ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น Water Alkalis Mild Acids
Pressure 500 psi   Solvents Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary
Speed 3600 fpm   Shafts Reciprocating Shafts and Valves
 
 Asbestos/Graphite (Ntex9078)     
  ปะเก็นเชือกAsbestos/Graphite  
Temperature 260 °C   ถักด้วยเส้นใย Asbestos ที่ชุบด้วย Graphite และสารหล่อลื่น
pH 4-10   พิเศษใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น Water Alkalis Mild Acids
Pressure 200 psi   Solvents Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary
Speed 2000 fpm   Shafts Reciprocating Shafts and Valves
 
 Carbon/Graphite (Ntex9060)     
  ปะเก็นเชือกCarbon/Graphite  
Temperature 600 °C   ถักด้วยเส้นใย Carbon ซึ่งได้ผ่านขบวนการทำให้มีความ
pH 0-14   อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี และเคลือบด้วยสารหล่อลื่นพิเศษ
Pressure 500 psi   กราไฟท์และ PTFE เป็นปะเก็นที่ไม่ยุบตัวง่าย นำพาความร้อน
Speed 4000 fpm   ได้ดี ทนการกัดกร่อนทางเคมี ทนการกัดกร่อน
 
 Graphite (Ntex9000)     
  ปะเก็นเชือกGraphite  
Temperature  649 °C   ถักด้วยเส้นใย Expanded Graphite yarn เป็นสารหล่อลื่น
pH 0-14   ทนความร้อนได้ดี ทนต่อเคมี ยกเว้น oleum fuming nitric
Pressure 250 psi   acid aqua regia and fluoring ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ
Speed 4500 fpm   เช่น Steam water oil solvents alkalis   
 
Graphite (Ntex9001) (ใส้ลวด)    
  ปะเก็นเชือกGraphiteใส้ลวด
Temperature  649 °C   ถักด้วยเส้นใย Expanded Graphite yarn เป็นสารหล่อลื่น
pH 0-14   ทนความร้อนได้ดี ทนต่อเคมี ยกเว้น oleum fuming nitric
Pressure 250 psi   acid aqua regia and fluoring ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ
Speed 4500 fpm   เช่น Steam water oil solvents alkalis