ปะเก็นเชือก


  • PTFE (Ntex9090) Temperature 260 °C ปะเก็นเชือกเทฟล่อนบริสุทธิ์ ทนความร้อน ทนสารเคมี pH 2-14 เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ได้กับงานที่เป็นกรด Pressure 500 psi ...