ฉนวนกันความร้อน


  • ฉนวนกันความร้อน ชนิดต่างๆ ฉนวนกันความร้อน Asbestos วัสดุ : แอสเบสตอส (Asbestos) ประเภทการถัก ขนาด ทนอุณหภูมิ กลม 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"...