ปะเก็นแผ่นทุกชนิด

   
Asbestos Sheet,Non-Asbestos sheet

 ปะเก็นแผ่นชนิดต่าง

     ASBESTOS Sheet
    ASBESTOS / GRAPHITE เสริมไส้ลวด
     NON-ASBESTOS Sheet
     NON-ASBESTOS (CHEMIE & OIL)
     CARBON Sheet
     GRAPHITE Sheet
      ปะเก็นกระดาษ
      สักหลาด

 

 

 

 

ต้องการสั่งตัดขนาดพิเศษ 

ติดต่อ บริษัท เอ็น.ดี.อินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด

345 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

โทร:02-9180811  โทรสาร: 02-9180911

Email: nd.industrialpart@gmail.com